این سه روز در مجموع حدودا شش ساعت مطالعه مفید داشتم.

سرما خورده بودم. البته این که بهانه ست، کلا نتونستم خوب بخونم.

بیشتر می‌نشستیم با آبجی گپ می‌زدیم. یکی از اون دوره‌هایی بود که حساب زمان از دستم در رفته بود.

سریال وضعیت سفید هم تموم شد. سریال خوبی بود. دوست داشتم این سریال رو.

لغات 504 رو تا وسطای درس 26 خوندم. گرامر و ریاضی رو فقط مرور کردم. هوش رو هم اصلا نخوندم.