واسه هیشکی نه، حداقل واسه خودت مرد باش.
میتونی؟

پ.ن: سروش- آزاده